JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē.
Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.
(Rainis) 

VĒRTĪBAS

Tiesiskums ir apstākļu kopums, kad katrs, neatkarīgi no sava stāvokļa konkrētajā situācijā, atzīst rezultātu par taisnīgu risinājumu. 

Klienta intereses mijiedarbībā ar tiesiskumu, dod iespēju godīgi un saprātīgi vest klienta lietu pie iepriekš ieplānota rezultāta. Protams, nevar vēlamo sasniegt katru reizi, tomēr tiesiskums iedveš pārliecību!

Juridisko palīdzību birojā sniedz tikai advokāti. Advokāta konfidencialitāti garantē likums un profesionālās ētikas standarti.


ADVOKĀTI

IVARS RUDZIKS

Zvērināts advokāts

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2008. gada.

Maģistra grāds tiesību zinātnē (Mag.iur.) aizstāvēts Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2008. gadā.

2011. gadā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē tika iegūta ekonomista kvalifikācija (Dipl.oec.). Savukārt, 2018. gadā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē aizstāvēts Maģistra grāds Finanšu vadībā (Mag.oec.).

No 2007. gada līdz 2017. gadam pildīja maksātnespējas procesa administratora pienākumus.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atzīts mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperts kopš 2011. gada.

Regulāri vada seminārus par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa aktuālajām problēmām. Tomēr, turpmākā profesionālā izaugsme ir saistīta ar kompetences risinājumu izstrādi biznesam. 

IVARS RUDZIKS

AIGARS VINGRIS 

Zvērināts advokāts

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2008.gada.

Maģistra grāds tiesību zinātnē (Mag.iur.) aizstāvēts Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2005. gadā.

Bakalaura grāds reliģijas zinātnē. Laterāna Pontifikālā Universitāte filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts.

Vairāk kā 15 gadu juridiskā darba pieredze banku un finanšu institūcijās,tajā skaitā juridiskās daļas vadītāja vietnieka amatā un vadot parādu piedziņas nodaļas. Piedalījies likvidējamās kredītiestādes kredīta portfeļa iegādes un izstrādes procesā.

Kvalifikācijas papildināšanai regulāri piedalās apmācībās un zinātniskajās konferencēs.

Latvijas handbola federācijas nacionālās kategorijas tiesnesis, Eiropas Handbola federācijas Šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.   

AIGARS VINGRIS

VITA TANASI

Zvērināta advokāte 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2008. gada.

Maģistra grāds tiesību zinātnē (Mag.iur.) aizstāvēts Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2007. gadā.

Pirms advokāta prakses uzsākšanas, nozīmīgā darba pieredze 8 gadu laikā tika gūta Baltijas lielākajā energoapgādes koncernā. Sevišķi jāizceļ pieredze darba strīdu risināšanā, kā arī koncerna attiecību regulēšanā tīklu ierīkošanas procesā (būvniecībā).

Advokāta praksē tika gūta nozīmīga darba pieredze ģimenes tiesībās (laulības šķiršana, laulāto mantisko attiecību risināšana, bērnu saskarsmes tiesību noteikšana, uzturlīdzekļi, bērnu nolaupīšanas civillietās).

Iegūtās zināšanas regulāri papildina dažādos kursos, semināros un advokātu tālākizglītības projektos. 

PAKALPOJUMI

Strīdi un tiesvedība

Pārstāvība civillietās un administratīvajās lietās, kā arī šķīrējtiesas procesā.

Krimināltiesības

Krimināltiesisko jautājumu risināšana uzņēmējdarbības jomā (izvairīšanās no nodokļu nomaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, novešana līdz maksātnespējai, krāpšana, kontrabanda).

Nodokļi

Nodokļu konsultācijas un plānošana (PVN, UIN, NIN, IIN), kā arī pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā.

Nekustamais īpašums un būvniecība

Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, būvatļauju kārtošana un ar būvniecības procesu saistītie darījumi.

Maksātnespēja un tiesiskā aizsardzība

Juridiskā palīdzība tiesiskās aizsardzības procesā (t.sk. tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sagatavošana), parādnieku un kreditoru pārstāvība fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesā.

Aktuāli uzņēmējiem

Noziedzīgo iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana un naudas līdzekļu arestu atcelšana, fizisko personu datu aizsardzība, trauksmes cēlāju aizsardzība, licenču un atļauju kārtošana.

BIROJS

Vīlandes iela 3, Centra rajons,
Rīga, LV-1010

KONTAKTI

Adrese:

Vīlandes iela 3 - 11
Rīga
LV-1010
Latvija    

Kontakttālrunis:

+371 29807003

E-pasts:

info@balti.law

© Balti Law advokātu birojs 

Mājas lapu izveidoja DigitalFuture